Video ukážky

Doba trvania vyrovnania disku je 1-5 dní.

Cena za 1 kus je 30€ s DPH

Disk môžete doniesť aj obutý s pneumatikou.